Javna nabava

Trenutni dokumenti vezani uz javnu nabavu i otvoreni tenderi:

 

Plan nabave za 2018. godinu (pdf)


IX. rebalans plana nabave za 2017 (pdf)


VIII. rebalans plana nabave 2017. (pdf)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-ažurirano 30.09.2017. (pdf)


Izgradnja Naftalan 2 


VII. Rebalans plana nabave-20.07.2017..pdf (pdf)


Dokumentacija za nadmetanje-izrada idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije postojeće kuhinje i restorana
 

V.rebalans plana nabave za 2017. godinu. (pdf)


Izgradnja bolničkog parkirališta
 

Izgradnja Naftalan 2
 
 
 

Prilog 1.Troškovnik (pdf)
Prilog 2-ESPD-obrazac (doc)
Prilog 3. Izjava-o-davanju-jamstva (docx)

 

 

 

 

Sadržaj:

Izvedbeni projekti
1. Knjiga I - Arhitektonski projekt - 1598_2016 IZV.PR.pdf
2. Knjiga II - Arhitektonski projekt - 1598_2016 IZV.PR.pdf
3. Knjiga III - Elektrotehnički projekt - 1598_2016 IZV.PR. (Projekt elektroinstalacija).pdf
4. Knjiga IV - Elektrotehnički projekt - 1598_2016 IZV.PR. (Projekt telekomunikacija).pdf
5. Knjiga V - Strojarski projekt - 1598_2016 IZV.PR. (Projekt ventilacije, grijanja i hlađenja i inst. plina).pdf
6. Knjiga VI - Projekt vodoopskrbe i odvodnje - 1598_2016 IZV.PR. (Projekt unutarnje odvodnje).pdf

Glavni projekt
1. Knjiga I - Arhitektonski projekt - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna.pdf
2. Knjiga II - Arhitektonski projekt - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna.pdf
3. Knjiga III - Arhitektonski projekt - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna.pdf
4. Knjiga IV - Arhitektonski projekt - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna (Projekt zgrade u odnosu na racionalnu upora.pdf
5. Knjiga V - Arhitektonski projekt - 1255_2012 GL.PR. (Projekt krajobraznog uređenja).pdf
6. Knjiga VI - Arhitektonski projekt - 1255_2012 GL.PR. (Tehnološki projekt kuhinje).pdf
7. Knjiga VII - Građevinski projekt - 1255_2012 GL.PR. (Projekt konstrukcije).pdf
8. Knjiga VIII - Geotehnički elaborat - 1255_2012.pdf
9. Knjiga IX - Elektrotehnički projekt - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna (Projekt elektroinstalacija).pdf
10. Knjiga X - Elektrotehnički projekt - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna (Projekt TK).pdf
12. Knjiga XII - Strojarski projekt - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna (Projekt grijanja, hlađenja, ventilacije).pdf
13. Knjiga XIII - Strojarski projekt - 1255_2012 GL.PR. (Bazenska tehnika).pdf
14. Knjiga XIV - Strojarski projekt - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna (Projekt dizala).pdf
15. Knjiga XV - Projekt vodoopskrbe i odvodnje - 1597_2016 GL.PR. I. i D. (Projekt unutarnje vodoopskrbe i odvodnje).pdf
16. Knjiga XVI - Projekt vodoopskrbe i odvodnje - 1255_2012 GL.PR. (Projekt vanjske vodoopskrbe i odvodnje).pdf
18. Knjiga XVIII - Projekt vatrozaštite - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna (Projekt vatrodojave i odimljavanja).pdf
19. Knjiga XIX - Projekt vatrozaštite - 1597_2016 GL.PR. Izmjena i dopuna (Sprinkler instalacija).pdf
20. Knjiga XX - Projekt vatrozaštite - 1255_2012 GL.PR. (Projekt hidrantske mreže).pdf
21. Knjiga XXI - Elaborat zaštite od požara - 1597_2016 Izmjena i dopuna.pdf
22. Knjiga XXII - Elaborat zaštite na radu - 1597_2016 Izmjena i dopuna.pdf
23. Knjiga XXIII - Arhitektonski projekt - 1255_2012 GL.PR. (Prelaganje i zaštita instalacija INA d.d.).pdf

IZMJENA I DOPUNA POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA (pdf)
IZMJENA LOKACIJSKE DOZVOLE (pdf)
LOKACIJSKA DOZVOLA (pdf)
POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA (pdf)


Registar-ugovora-31.03.2017. (pdf)
Statističko-izvješće-o-javnoj-nabavi-2016. (pdf)

 

 

Informacije

NaftalanSpecijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Omladinska 23a, Ivanić-Grad.

Informacije i rezervacije - recepcija.

Tel: 00385 1 2834 555

Fax: 00385 1 2881 478

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Najnovije objave