Fizikalna medicina

ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

  • Reumatologija
    ODJEL ZA REUMATOLOGIJU Upalne reumatske bolesti • reumatoidni artritis • psorijatički artritis • ...
  • Dermatologija
    ODJEL ZA DERMATOLOGIJU Kožne bolesti • psorijaza • atopijski dermatitis • kontaktni dermatitisi...
  • Fizikalna medicina
    ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU Posttraumatska i postoperativna rehabilitacija lok...