O naftalanu

Naftalan, zemno mineralno ulje, svrstavamo u prirodne ljekovite činitelje. Prirodni ljekoviti činitelji koriste se od davnina u očuvanju zdravlja i sprečavanju bolesti, a isto tako u liječenju već nastalih bolesti i oštećenja. Naftalan, koji primjenjujemo u Naftalanu, dobiva se destilacijom naftenske nafte. To je nafta visoke specifične težine i spada u “teške” nafte. Sadrži malo lakih frakcija poput benzina i kerozina, ali sadrži visok postotak naftenskih ugljikovodika, od kojih izdvajamo sterane, spojeve koji su strukturom sličini steroidnim hormonima te provitaminu D. Upravo se steranima pripisuje ljekovito djelovanje naftalana. Do sada su u svijetu poznata dva nalazišta naftenske nafte: u Azerbajdžanu te kod nas u Ivanić-Gradu.

Naftenska nafta je nastala iz biološkog, organskog materijala taloženjem ostataka uginulih mikroorganizama (fitoplanktona, zooplanktona, bakterija, algi i viših kopnenih biljaka) na dna mora ili jezera, gdje su prekriveni mineralnim česticama. U uvjetima vrlo niskog sadržaja kisika, molekule biomase su se mikrobiološki razgrađivale na jednostavnije dijelove, koji su zadržali organsku strukturu.

Uporaba naftalana seže unazad 600-700 godina. Poznati svjetski putnik Marco Polo daje jedan od prvih zapisa o ljekovitosti naftalana. Sustavno korištenje naftalana iz Azerbajdžana počelo je krajem 19. stoljeća. Nakon što je 70-tih godina otkriveno nalazište naftenske nafte kod Ivanić Grada – “kriška nafta”, učinjena su brojna usporedna ispitivanja “kriške nafte “ i nafte iz Azerbajdžana. Ispitivanjima su utvrđena gotovo ista kemijska i biološka svojstva obje vrste nafte, te isključena njena moguća kancerogena i toksična djelovanja.

Terapijsko djelovanje naftalana:

- protuupalno

- vazodilatatorno

- desenzibilizirajuće

- djelovanje na metabolizam bjelančevina i elektrolita

- hipokoagulatorno djelovanje

- lokalno djelovanje

- djelovanje in vitro na proliferaciju i diferencijaciju keratinocita

- djelovanje na rast i razvoj stanica koža

Način primjene naftalanoterapije:

OPĆA PRIMJENA

- kupke u kadama s naftalanom

- premazivanje cijelog tijela, 1 x dnevno, 30 minuta

- premazivanje cijelog tijela naftalanom LOKALNA PRIMJENA

- premazivanje dijelova tijela naftalanom

- iontoforeza s naftalanom

- sonoforeza s naftalanom

- mastikoterapija (kruti pripravak naftalana)