Predavanja

Obavijesti o predavanju u Naftalanu

 

Lista termina predavanja u naftalanu


08.02.2018. Naftalan predavanje za fizioterapeute

Vrijeme i lokacija:

Dana 08.02.2018.(četvrtak) u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za fizioterapeute.

Tema: PRIMJENA IZOKINETIKE U REHABILITACIJI

Predavači:

Dejan Eldić, mag.cin.

 PDF downlaod1


22.02.2018. Naftalan predavanje za medicinske sestre

Vrijeme i lokacija:

Dana 22.02.2018. godine s početkom u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za medicinske sestre.

Tema: Palijativna skrb

Predavači:

Nina Rajtmajer Kljak, bacc.med.techn.

Sanela Broz, medicinska sestra 

PDF downlaod1

 

prijava s