Predavanja

Obavijesti o predavanju u Naftalanu

 

Lista termina predavanja u naftalanu


16.10.2018. Predavanje za medicinske sestre

Vrijeme i lokacija:

Dana 16.10.2018.(četvrtak) u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za medicinske sestre

Tema: Komunikacija medicinske sestre - prevencija verbalnih neželjenih događaja

Predavač:

Martina Predrag, bacc.med. tech

Mato Josipović, med.tehničarPDF downlaod1


04.10.2018. Predavanje za fizioterapeute

Vrijeme i lokacija:

Dana 04.10.2018.(četvrtak) u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za fizioterapeute

Tema: Nemedikamentozne metode za smanjenje boli kod poroda

Predavač:

Irena Fučkar, bacc.physiothPDF downlaod1


23.05.2018. Predavanje za fizioterapeute

Vrijeme i lokacija:

Dana 23.05.2018.(četvrtak) u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za fizioterapeute

Tema: Primjena vježbi ravnoteže u procesu rehabilitacije donjih ekstremiteta kod odraslih osoba

Predavač:

Marta Pezić,mag.cin.PDF downlaod1


15.05.2018. Predavanje za medicinske sestre

Vrijeme i lokacija:

Dana 15.05.2018.(utorak) u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za medicinske sestre

Tema: Zdravstvena njega bolesnika s venskim ulkusom

Predavači:

Prim. dr. Gordana Krnjević -Pezić, spec. dermatovenerologije

Snježana Lukač, bacc.med.techn.PDF downlaod1


29.03.2018. Predavanje za fizioterapeute

Vrijeme i lokacija:

Dana 29.03.2018.(četvrtak) u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za fizioterapeute

Tema: Naftalan ulje -primjena u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji

Predavači:

Jasmina Car, mag.physioth.

PDF downlaod1


15.03.2018. Predavanje za medicinske sestre

Vrijeme i lokacija:

Dana 15.03.2018.(četvrtak) u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za medicinske sestre

Tema: MJERE POBOLJŠANJA SESTRINSKE DOKUMENTACIJE

Predavači:

Slađana Režić, mag.med.techn

PDF downlaod1 


08.02.2018. Naftalan predavanje za fizioterapeute

Vrijeme i lokacija:

Dana 08.02.2018.(četvrtak) u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za fizioterapeute.

Tema: PRIMJENA IZOKINETIKE U REHABILITACIJI

Predavači:

Dejan Eldić, mag.cin.

PDF downlaod1


22.02.2018. Naftalan predavanje za medicinske sestre

Vrijeme i lokacija:

Dana 22.02.2018. godine s početkom u 14:00 sati u biblioteci Naftalana (V.kat) održat će se PREDAVANJE za medicinske sestre.

Tema: Palijativna skrb

Predavači:

Nina Rajtmajer Kljak, bacc.med.techn.

Sanela Broz, medicinska sestra 

PDF downlaod1

 

prijava s