Artritis

PSORIJATIČKI I REUMATOIDNI ARTRITIS

14-DNEVNI PROGRAM LIJEČENJA

Medicinski program
• prvi pregled liječnika specijaliste fizijatra kod dolaska
• dnevna vizita liječnika specijalista
• 24-satni medicinski nadzor
• završni pregled liječnika specijaliste sa izdavanjem otpusnog pisma
• završni pregled liječnika specijaliste
• otpusno pismo

Terapije
• naftalanoterapija 12x
• hidrokinezioterapija 12x
• individualna kinezioterapija 6x
• elektroterapija 12x

Napomena
• u cijenu programa nisu uključene kreme i lijekovi
• terapija se provodi od ponedjeljka do subote, nedjelja je predviđena za odmor

Trajanje programa
• 14 dana

  • Psorijaza i atopijski dermatitis
    PSORIJAZA I ATOPIJSKI DERMATITIS 14-DNEVNI PROGRAM LIJEČENJA Medicinski program • pregled dermatov...
  • Artritis
    PSORIJATIČKI I REUMATOIDNI ARTRITIS 14-DNEVNI PROGRAM LIJEČENJA Medicinski program • prvi pr...
  • Osteoporoza
    OSTEOPOROZA 14-DNEVNI PROGRAM LIJEČENJA Medicinski program • prvi pregled liječnika specijalist...