Datum Upisa Pacijent Tip Liječenja Očekivani Datum Prijema Jedinstveni Identifikator Narudžbe Broj Naručenih Datum Ažuriranja Adresa Radilišta
22.09.2023 PI132313866 Prvi pregled fizijatra 28.11.2023. 03570357123021827 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KS163666969 Kontrolni pregled dermatologa 20.11.2023. 03570357123021846 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BŽ132311037 Prvi pregled fizijatra 14.12.2023. 03570357123021789 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 RD134392212 Prvi pregled fizijatra 2.11.2023. 03570357123021761 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MF143860643 Kontrolni pregled fizijatra 8.11.2023. 03570357123021774 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BK139371645 Kontrolni pregled dermatologa 19.12.2023. 03570357123021817 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 SL134772779 Kontrolni pregled fizijatra 26.9.2023. 03570357123021840 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 ŠM134702142 Kontrolni pregled fizijatra 30.11.2023. 03570357123021773 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MM111473804 Kontrolni pregled fizijatra 24.11.2023. 03570357123021778 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 AP160567790 Prvi pregled dermatologa 18.10.2023. 03570357123021842 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BA153721212 Prvi pregled fizijatra 10.11.2023. 03570357123021813 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KI132265684 Kontrolni pregled fizijatra 26.9.2023. 03570357123021833 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BN125296671 Kontrolni pregled fizijatra 14.11.2023. 03570357123021777 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 ĐN268267619 Kontrolni pregled fizijatra 24.11.2023. 03570357123021831 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 PJ112048343 Prvi pregled fizijatra 15.12.2023. 03570357123021763 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 SK134772783 Kontrolni pregled fizijatra 26.9.2023. 03570357123021844 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 JV158997744 Kontrolni pregled fizijatra 13.10.2023. 03570357123021794 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 ČA132199678 Prvi pregled fizijatra 12.12.2023. 03570357123021803 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 LS119299546 Prvi pregled fizijatra 10.1.2024. 03570357124000599 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KZ132286780 Kontrolni pregled dermatologa 12.2.2024. 03570357124000596 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 PI118419526 Kontrolni pregled fizijatra 26.9.2023. 03570357123021841 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 AZ111597992 Kontrolni pregled fizijatra 13.10.2023. 03570357123021784 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 GR154075439 Kontrolni pregled dermatologa 19.12.2023. 03570357123021808 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KV132281065 Kontrolni pregled fizijatra 27.2.2024. 03570357124000605 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KD135001643 Prvi pregled fizijatra 13.12.2023. 03570357123021812 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 ČS157323624 Prvi pregled fizijatra 25.9.2023. 03570357123021787 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 GA115482932 Kontrolni pregled fizijatra 29.11.2023. 03570357123021806 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 JŠ156971167 Prvi pregled dermatologa 25.9.2023. 03570357123021845 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 VD111587035 Kontrolni pregled fizijatra 3.10.2023. 03570357123021768 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MD146678936 Prvi pregled fizijatra 5.12.2023. 03570357123021755 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 GF262637944 Kontrolni pregled fizijatra 29.11.2023. 03570357123021804 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 PJ132267110 Kontrolni pregled fizijatra 3.10.2023. 03570357123021824 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KN124039778 Kontrolni pregled fizijatra 22.11.2023. 03570357123021791 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BŠ110390982 Prvi pregled fizijatra 2.11.2023. 03570357123021847 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MJ134444825 Prvi pregled dermatologa 20.3.2024. 03570357124000608 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 RM134437038 Prvi pregled fizijatra 2.11.2023. 03570357123021762 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BS111230742 Kontrolni pregled fizijatra 24.11.2023. 03570357123021822 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BZ122950296 Kontrolni pregled dermatologa 18.10.2023. 03570357123021839 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 PS121983297 Prvi pregled dermatologa 19.12.2023. 03570357123021818 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 IS124360703 Prvi pregled dermatologa 13.11.2023. 03570357123021838 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MN134382304 Kontrolni pregled fizijatra 22.11.2023. 03570357123021765 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 SD125888965 Prvi pregled fizijatra 19.12.2023. 03570357123021796 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 HG134765901 Prvi pregled fizijatra 7.11.2023. 03570357123021771 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 HN262750990 Prvi pregled dermatologa 20.11.2023. 03570357123021849 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 GK111591300 Kontrolni pregled fizijatra 17.11.2023. 03570357123021780 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KM122165344 Kontrolni pregled fizijatra 23.11.2023. 03570357123021793 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BK139371645 Kontrolni pregled fizijatra 3.10.2023. 03570357123021816 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 PS111222760 Kontrolni pregled fizijatra 29.11.2023. 03570357123021807 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 LM134358602 Prvi pregled fizijatra 1.12.2023. 03570357123021825 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KM270092694 Kontrolni pregled fizijatra 19.12.2023. 03570357123021823 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 VŠ122192125 Kontrolni pregled fizijatra 22.11.2023. 03570357123021783 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 ĐS132476339 Prvi pregled dermatologa 12.3.2024. 03570357124000600 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KB122165325 Prvi pregled fizijatra 23.11.2023. 03570357123021795 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KB124039829 Kontrolni pregled fizijatra 22.11.2023. 03570357123021790 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 PI134698831 Kontrolni pregled fizijatra 7.2.2024. 03570357124000593 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 NP143902021 Kontrolni pregled dermatologa 20.11.2023. 03570357123021821 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 ŽŽ125080526 Kontrolni pregled dermatologa 9.11.2023. 03570357123021764 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MM132399882 Prvi pregled dermatologa 19.10.2023. 03570357123021848 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 SS143861815 Prvi pregled fizijatra 13.11.2023. 03570357123021770 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 NM143902036 Kontrolni pregled dermatologa 20.11.2023. 03570357123021820 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BM261907255 Kontrolni pregled dermatologa 19.10.2023. 03570357123021788 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 ŠS111460323 Prvi pregled fizijatra 3.11.2023. 03570357123021836 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KM132297377 Kontrolni pregled fizijatra 21.11.2023. 03570357123021785 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BA132518520 Prvi pregled dermatologa 9.1.2024. 03570357124000606 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 IM110378803 Kontrolni pregled dermatologa 5.10.2023. 03570357123021800 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 CL134425392 Prvi pregled dermatologa 22.3.2024. 03570357124000604 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MA161168835 Prvi pregled fizijatra 19.12.2023. 03570357123021798 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 GK168151792 Prvi pregled fizijatra 29.11.2023. 03570357123021805 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KM134347999 Prvi pregled dermatologa 31.10.2023. 03570357123021828 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BA162473075 Kontrolni pregled fizijatra 29.11.2023. 03570357123021781 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 BP132456175 Prvi pregled dermatologa 12.3.2024. 03570357124000601 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 KB134369650 Kontrolni pregled dermatologa 9.11.2023. 03570357123021834 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MM153487343 Prvi pregled dermatologa 11.3.2024. 03570357124000594 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 LA156092764 Kontrolni pregled fizijatra 26.9.2023. 03570357123021837 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 PB167688374 Prvi pregled dermatologa 14.3.2024. 03570357124000603 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 GD156376140 Prvi pregled fizijatra 15.12.2023. 03570357123021810 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.09.2023 MD111476940 Kontrolni pregled fizijatra 24.11.2023. 03570357123021779 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 AA155690493 Prvi pregled dermatologa 11.3.2024. 03570357124000564 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 KV132423997 Prvi pregled fizijatra 13.12.2023. 03570357123021733 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 MI158939520 Prvi pregled dermatologa 20.3.2024. 03570357124000590 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 FZ134708461 Kontrolni pregled fizijatra 5.12.2023. 03570357123021695 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 JM125019247 Kontrolni pregled dermatologa 17.1.2024. 03570357124000571 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 HF132243289 Kontrolni pregled dermatologa 28.9.2023. 03570357123021684 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 PS111209320 Prvi pregled fizijatra 14.12.2023. 03570357123021677 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 MT155375518 Prvi pregled dermatologa 19.12.2023. 03570357123021721 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 II111465964 Kontrolni pregled fizijatra 30.1.2024. 03570357124000584 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 PB134999595 Kontrolni pregled dermatologa 13.12.2023. 03570357123021742 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 MB110427754 Kontrolni pregled fizijatra 14.11.2023. 03570357123021726 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 DB134709135 Kontrolni pregled fizijatra 6.12.2023. 03570357123021678 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 DM155652518 Prvi pregled dermatologa 7.12.2023. 03570357123021711 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 DN134332312 Prvi pregled fizijatra 19.12.2023. 03570357123021679 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 SM111586361 Kontrolni pregled fizijatra 8.12.2023. 03570357123021716 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 VM154564261 Kontrolni pregled dermatologa 15.1.2024. 03570357124000573 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 KK261431307 Prvi pregled dermatologa 25.3.2024. 03570357124000589 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 HG132260433 Prvi pregled fizijatra 13.11.2023. 03570357123021683 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 HG132260433 Prvi pregled dermatologa 11.3.2024. 03570357124000565 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 OF261919795 Prvi pregled dermatologa 15.3.2024. 03570357124000568 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 HM111110309 Kontrolni pregled dermatologa 6.12.2023. 03570357123021672 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 BI132664287 Kontrolni pregled dermatologa 9.11.2023. 03570357123021701 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 BD112074111 Prvi pregled fizijatra 31.10.2023. 03570357123021737 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 VŠ132244817 Kontrolni pregled reumatologa (Fizikalna medicina) 25.10.2023. 03570357123021703 0 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 VM145443920 Kontrolni pregled dermatologa 13.12.2023. 03570357123021814 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 TV111369689 Kontrolni pregled dermatologa 27.11.2023. 03570357123021681 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 BJ270949777 Kontrolni pregled fizijatra 9.1.2024. 03570357124000583 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 JA111654092 Prvi pregled fizijatra 19.12.2023. 03570357123021680 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 MN111614835 Kontrolni pregled fizijatra 14.12.2023. 03570357123021715 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 NT132241827 Kontrolni pregled fizijatra 2.10.2023. 03570357123021690 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 HM134444223 Prvi pregled dermatologa 13.3.2024. 03570357124000581 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 ĐM132212490 Kontrolni pregled fizijatra 24.10.2023. 03570357123021702 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 JM125019247 Kontrolni pregled fizijatra 6.12.2023. 03570357123021699 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 FJ132487090 Kontrolni pregled fizijatra 25.10.2023. 03570357123021714 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 CP132208187 Prvi pregled dermatologa 6.2.2024. 03570357124000587 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 OF162573438 Prvi pregled dermatologa 5.2.2024. 03570357124000575 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 CA134364005 Kontrolni pregled fizijatra 2.11.2023. 03570357123021688 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 KM132533346 Prvi pregled fizijatra 13.12.2023. 03570357123021734 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 KB132318833 Kontrolni pregled fizijatra 25.1.2024. 03570357124000582 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 LR132212170 Kontrolni pregled fizijatra 1.12.2023. 03570357123021722 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 ĆK168035775 Kontrolni pregled dermatologa 6.12.2023. 03570357123021728 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 FN134364819 Prvi pregled dermatologa 18.3.2024. 03570357124000567 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 TA132642553 Kontrolni pregled dermatologa 27.11.2023. 03570357123021740 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 GM132279646 Prvi pregled fizijatra 12.12.2023. 03570357123021706 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 MM111635560 Kontrolni pregled fizijatra 7.2.2024. 03570357124000566 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 ŠĐ132259567 Prvi pregled dermatologa 18.3.2024. 03570357124000579 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 CV265992514 Prvi pregled dermatologa 3.10.2023. 03570357123021693 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 RD261683393 Prvi pregled dermatologa 18.3.2024. 03570357124000576 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 GK111445781 Kontrolni pregled dermatologa 23.11.2023. 03570357123021723 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 KG111673243 Kontrolni pregled fizijatra 14.11.2023. 03570357123021735 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 KL112030961 Prvi pregled fizijatra 15.12.2023. 03570357123021694 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 ŠE265968757 Kontrolni pregled fizijatra 3.10.2023. 03570357123021744 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 KI167733424 Prvi pregled dermatologa 19.3.2024. 03570357124000588 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 LD124749905 Prvi pregled fizijatra 12.12.2023. 03570357123021709 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 LS132262463 Kontrolni pregled dermatologa 31.10.2023. 03570357123021708 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 PJ132216262 Prvi pregled dermatologa 19.12.2023. 03570357123021705 857 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 RM121211327 Prvi pregled fizijatra 15.12.2023. 03570357123021698 803 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 LD124749905 Kontrolni pregled dermatologa 12.12.2023. 03570357123021710 938 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 SS111586357 Kontrolni pregled fizijatra 8.12.2023. 03570357123021759 1126 22.9.2023. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
21.09.2023 ŠD133647155 Kontrolni pregled derma