Datum Upisa Pacijent Tip Liječenja Očekivani Datum Prijema Jedinstveni Identifikator Narudžbe Broj Naručenih Datum Ažuriranja Adresa Radilišta
18.04.2024 FB132463835 Prvi pregled fizijatra 20.8.2024. 03570357124013488 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 MA150591214 Kontrolni pregled fizijatra 19.6.2024. 03570357124013527 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 ŠV132244376 Kontrolni pregled fizijatra 11.6.2024. 03570357124013466 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 MD112063135 Prvi pregled fizijatra 2.7.2024. 03570357124013501 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 BR134398673 Kontrolni pregled dermatologa 23.9.2024. 03570357124013486 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 VI110435774 Prvi pregled fizijatra 23.8.2024. 03570357124013548 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 DT262111879 Kontrolni pregled dermatologa 10.7.2024. 03570357124013476 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 MA134431768 Kontrolni pregled fizijatra 12.9.2024. 03570357124013524 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 ST134694716 Kontrolni pregled fizijatra 16.5.2024. 03570357124013498 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 CŽ134379450 Kontrolni pregled fizijatra 21.5.2024. 03570357124013520 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 FŠ129631250 Kontrolni pregled reumatologa (Fizikalna medicina) 11.9.2024. 03570357124013475 0 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 SH157694444 Prvi pregled dermatologa 16.9.2024. 03570357124013551 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 VV144870237 Kontrolni pregled fizijatra 11.6.2024. 03570357124013528 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 BK156457742 Kontrolni pregled dermatologa 13.6.2024. 03570357124013494 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 HS134352711 Kontrolni pregled dermatologa 17.10.2024. 03570357124013539 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 TZ134361759 Prvi pregled fizijatra 7.5.2024. 03570357124013542 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 ŠB132422999 Prvi pregled fizijatra 7.8.2024. 03570357124013554 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 MŽ134675993 Prvi pregled fizijatra 9.7.2024. 03570357124013536 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 AM143904013 Kontrolni pregled fizijatra 2.5.2024. 03570357124013532 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 PA134433139 Kontrolni pregled fizijatra 4.6.2024. 03570357124013512 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 BN134431700 Kontrolni pregled dermatologa 25.9.2024. 03570357124013502 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 MŽ143902676 Prvi pregled fizijatra 23.8.2024. 03570357124013560 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 KS143771430 Kontrolni pregled fizijatra 29.5.2024. 03570357124013499 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 ŠM100767175 Kontrolni pregled dermatologa 20.6.2024. 03570357124013559 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 ŠM132273346 Prvi pregled dermatologa 8.10.2024. 03570357124013534 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 RZ129609644 Prvi pregled dermatologa 19.6.2024. 03570357124013518 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 TG132306219 Prvi pregled dermatologa 12.7.2024. 03570357124013469 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 HB109696006 Prvi pregled dermatologa 8.10.2024. 03570357124013545 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 OM103219254 Kontrolni pregled fizijatra 20.6.2024. 03570357124013483 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 DV111135022 Prvi pregled fizijatra 27.5.2024. 03570357124013493 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 DV164007867 Kontrolni pregled dermatologa 10.7.2024. 03570357124013477 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 PS131193353 Prvi pregled fizijatra 18.9.2024. 03570357124013508 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 JM156962435 Kontrolni pregled fizijatra 12.6.2024. 03570357124013521 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 DA266724438 Kontrolni pregled dermatologa 10.7.2024. 03570357124013472 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 KM143926813 Kontrolni pregled dermatologa 13.6.2024. 03570357124013492 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 MB134431787 Kontrolni pregled fizijatra 12.9.2024. 03570357124013523 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 PB132276001 Kontrolni pregled fizijatra 4.6.2024. 03570357124013507 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 JM134718666 Prvi pregled fizijatra 20.8.2024. 03570357124013481 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 LI147949231 Kontrolni pregled fizijatra 11.9.2024. 03570357124013484 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 MĐ144226674 Kontrolni pregled dermatologa 28.8.2024. 03570357124013555 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 LI110472995 Kontrolni pregled fizijatra 29.5.2024. 03570357124013504 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 ZL103401659 Kontrolni pregled dermatologa 4.9.2024. 03570357124013531 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 ŽV134360394 Kontrolni pregled dermatologa 26.6.2024. 03570357124013552 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 BP121983723 Kontrolni pregled fizijatra 28.5.2024. 03570357124013490 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 BT131840361 Kontrolni pregled fizijatra 3.10.2024. 03570357124013526 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 PZ123375547 Kontrolni pregled fizijatra 29.5.2024. 03570357124013544 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 NL143929771 Prvi pregled fizijatra 12.7.2024. 03570357124013553 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.04.2024 II111465964 Kontrolni pregled fizijatra 16.7.2024. 03570357124013515 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 AL157208183 Kontrolni pregled fizijatra 5.9.2024. 03570357124013394 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 MM167482245 Kontrolni pregled dermatologa 13.8.2024. 03570357124013382 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 BM132254180 Kontrolni pregled fizijatra 2.5.2024. 03570357124013417 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 BA134342292 Prvi pregled dermatologa 9.9.2024. 03570357124013415 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 KS167733231 Kontrolni pregled fizijatra 28.5.2024. 03570357124013390 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 KD132474402 Prvi pregled fizijatra 26.7.2024. 03570357124013386 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 EŽ143907925 Kontrolni pregled fizijatra 9.10.2024. 03570357124013430 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 KM132245571 Kontrolni pregled dermatologa 13.8.2024. 03570357124013433 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 DM112164765 Kontrolni pregled dermatologa 23.7.2024. 03570357124013383 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 SN124937482 Kontrolni pregled dermatologa 13.8.2024. 03570357124013404 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 HR134366919 Kontrolni pregled fizijatra 13.9.2024. 03570357124013440 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 ŠD122795255 Prvi pregled dermatologa 9.7.2024. 03570357124013517 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 RP160991197 Kontrolni pregled dermatologa 3.5.2024. 03570357124013385 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 ŠJ112044603 Kontrolni pregled fizijatra 10.9.2024. 03570357124013387 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 ŠD132455285 Kontrolni pregled dermatologa 16.10.2024. 03570357124013402 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 MZ134704435 Prvi pregled fizijatra 24.4.2024. 03570357124013431 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 BL167718543 Kontrolni pregled dermatologa 29.5.2024. 03570357124013397 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 SM134975278 Prvi pregled fizijatra 19.4.2024. 03570357124013434 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 PL110409991 Prvi pregled fizijatra 10.7.2024. 03570357124013557 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 HM111478665 Kontrolni pregled fizijatra 21.5.2024. 03570357124013388 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 SV112067636 Kontrolni pregled fizijatra 28.8.2024. 03570357124013399 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 ČS125239507 Kontrolni pregled fizijatra 17.5.2024. 03570357124013444 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 HS110464778 Kontrolni pregled dermatologa 29.4.2024. 03570357124013389 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 CŽ134424765 Kontrolni pregled fizijatra 12.6.2024. 03570357124013426 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 MŠ148187737 Kontrolni pregled dermatologa 20.8.2024. 03570357124013393 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 JD162349540 Kontrolni pregled fizijatra 13.5.2024. 03570357124013396 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 BL134345846 Kontrolni pregled dermatologa 23.7.2024. 03570357124013384 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 JG132324522 Kontrolni pregled dermatologa 9.12.2024. 03570357124013429 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 NR110473349 Kontrolni pregled fizijatra 18.9.2024. 03570357124013412 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 VV132278351 Prvi pregled fizijatra 24.4.2024. 03570357124013422 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 BM130642336 Kontrolni pregled dermatologa 11.9.2024. 03570357124013398 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 PT124469968 Kontrolni pregled fizijatra 29.5.2024. 03570357124013436 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 PV134775449 Kontrolni pregled fizijatra 25.4.2024. 03570357124013456 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 VV112097286 Kontrolni pregled dermatologa 4.9.2024. 03570357124013392 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 JL266506329 Kontrolni pregled fizijatra 11.6.2024. 03570357124013421 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 PM157580185 Kontrolni pregled fizijatra 19.6.2024. 03570357124013410 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 BD134430806 Prvi pregled dermatologa 3.10.2024. 03570357124013425 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 DI134707622 Kontrolni pregled fizijatra 5.6.2024. 03570357124013443 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 KB134392180 Kontrolni pregled dermatologa 23.7.2024. 03570357124013452 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 CD167438233 Kontrolni pregled dermatologa 13.8.2024. 03570357124013423 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 KM132507455 Prvi pregled fizijatra 29.4.2024. 03570357124013400 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 KJ134376263 Prvi pregled fizijatra 5.7.2024. 03570357124013445 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 PN134345418 Prvi pregled fizijatra 29.4.2024. 03570357124013419 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 PĐ110397231 Kontrolni pregled fizijatra 12.6.2024. 03570357124013450 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 SM134361015 Prvi pregled reumatologa (Fizikalna medicina) 8.1.2025. 03570357125000003 0 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
16.04.2024 TZ110403460 Prvi pregled fizijatra 27.5.2024. 03570357124013441 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 RD134324434 Prvi pregled fizijatra 26.6.2024. 03570357124013296 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 KK111604518 Kontrolni pregled fizijatra 13.6.2024. 03570357124013355 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 ŠR110430928 Prvi pregled fizijatra 20.6.2024. 03570357124013361 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 MN134331507 Kontrolni pregled fizijatra 4.6.2024. 03570357124013264 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 LK153508509 Kontrolni pregled dermatologa 21.6.2024. 03570357124013289 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 LE132463125 Prvi pregled reumatologa (Fizikalna medicina) 22.5.2024. 03570357124013344 0 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 PŽ110361955 Prvi pregled fizijatra 4.6.2024. 03570357124013370 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 PM134339786 Prvi pregled fizijatra 26.6.2024. 03570357124013292 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 BM130992011 Prvi pregled fizijatra 26.7.2024. 03570357124013299 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 MR163275290 Prvi pregled fizijatra 10.7.2024. 03570357124013323 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 DK132198947 Kontrolni pregled fizijatra 1.8.2024. 03570357124013278 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 TD132311450 Kontrolni pregled fizijatra 29.4.2024. 03570357124013310 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 VS110438340 Kontrolni pregled fizijatra 13.6.2024. 03570357124013359 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 TL261806640 Kontrolni pregled dermatologa 23.7.2024. 03570357124013275 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 PV121872914 Kontrolni pregled dermatologa 27.11.2024. 03570357124013311 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 VS132200872 Kontrolni pregled fizijatra 27.5.2024. 03570357124013294 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 ŠM147867182 Kontrolni pregled fizijatra 12.6.2024. 03570357124013343 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 VD112074484 Kontrolni pregled fizijatra 28.5.2024. 03570357124013318 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 BM112025039 Kontrolni pregled fizijatra 7.8.2024. 03570357124013337 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 ML129907581 Prvi pregled dermatologa 7.10.2024. 03570357124013327 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 ĆP122121624 Kontrolni pregled fizijatra 8.5.2024. 03570357124013339 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 MS103168010 Kontrolni pregled fizijatra 13.6.2024. 03570357124013322 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 GM123293854 Kontrolni pregled fizijatra 19.6.2024. 03570357124013334 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 JD114307882 Kontrolni pregled fizijatra 6.6.2024. 03570357124013364 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 GB111606938 Kontrolni pregled fizijatra 5.7.2024. 03570357124013367 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 JJ158469412 Prvi pregled fizijatra 23.7.2024. 03570357124013282 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 JB112062090 Kontrolni pregled fizijatra 22.8.2024. 03570357124013301 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 JJ131082972 Prvi pregled fizijatra 31.5.2024. 03570357124013312 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 ME262018390 Prvi pregled fizijatra 10.7.2024. 03570357124013324 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 KB111463614 Prvi pregled fizijatra 1.8.2024. 03570357124013283 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 ŠS134323807 Kontrolni pregled fizijatra 13.6.2024. 03570357124013358 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 GV134748085 Kontrolni pregled fizijatra 13.6.2024. 03570357124013328 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 IJ163266893 Kontrolni pregled dermatologa 17.6.2024. 03570357124013287 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 VJ134747922 Kontrolni pregled fizijatra 13.6.2024. 03570357124013330 960 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 DT262111879 Epikutani alergotest 10.6.2024. 03570357124013331 28 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 VR123921014 Kontrolni pregled reumatologa (Fizikalna medicina) 4.9.2024. 03570357124013260 0 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 JK261078187 Kontrolni pregled dermatologa 3.7.2024. 03570357124013525 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 KD111191625 Prvi pregled dermatologa 25.6.2024. 03570357124013345 857 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 RT167785094 Prvi pregled fizijatra 26.6.2024. 03570357124013295 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 BL260909294 Kontrolni pregled dermatologa 2.5.2024. 03570357124013347 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 GŽ132247243 Prvi pregled fizijatra 26.6.2024. 03570357124013341 898 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 LL154082592 Kontrolni pregled dermatologa 27.5.2024. 03570357124013271 1073 18.4.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
15.04.2024 VD134388214