Datum Upisa Pacijent Tip Liječenja Očekivani Datum Prijema Jedinstveni Identifikator Narudžbe Broj Naručenih Datum Ažuriranja Adresa Radilišta
24.07.2024 BJ111468259 Prvi pregled dermatologa 16.1.2025. 03570357125000118 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 KM134373377 Prvi pregled fizijatra 8.10.2024. 03570357124020067 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 DĐ143927722 Kontrolni pregled fizijatra 29.10.2024. 03570357124020100 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 BA128157524 Prvi pregled dermatologa 25.10.2024. 03570357124020090 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 VT100435074 Kontrolni pregled dermatologa 26.9.2024. 03570357124020069 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 VL122147878 Prvi pregled fizijatra 18.10.2024. 03570357124020108 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 PM134987479 Prvi pregled dermatologa 13.1.2025. 03570357125000112 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 ŠK162409302 Kontrolni pregled dermatologa 13.11.2024. 03570357124020107 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 NM156568509 Kontrolni pregled dermatologa 2.12.2024. 03570357124020085 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 VT100435074 Kontrolni pregled dermatologa 29.8.2024. 03570357124020068 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 BŠ134383552 Prvi pregled fizijatra 11.11.2024. 03570357124020111 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 VT100435074 Kontrolni pregled dermatologa 24.10.2024. 03570357124020070 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 JA155620505 Kontrolni pregled dermatologa 17.10.2024. 03570357124020112 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 DM154414235 Prvi pregled fizijatra 9.10.2024. 03570357124020092 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 DZ111128265 Prvi pregled fizijatra 9.10.2024. 03570357124020093 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 PI111210150 Prvi pregled dermatologa 5.12.2024. 03570357124020110 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 PM156786336 Prvi pregled dermatologa 15.1.2025. 03570357125000113 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 MK260951331 Prvi pregled fizijatra 15.10.2024. 03570357124020114 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 LI261655542 Kontrolni pregled fizijatra 1.8.2024. 03570357124020113 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 DD111289827 Kontrolni pregled fizijatra 13.9.2024. 03570357124020094 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 KM111180189 Kontrolni pregled fizijatra 24.10.2024. 03570357124020084 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 IA155295446 Prvi pregled dermatologa 23.9.2024. 03570357124020099 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 MS110377171 Prvi pregled fizijatra 7.11.2024. 03570357124020095 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 VT100435074 Kontrolni pregled dermatologa 1.8.2024. 03570357124020066 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 KL158755125 Prvi pregled dermatologa 17.1.2025. 03570357125000114 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 BL167619935 Kontrolni pregled dermatologa 25.10.2024. 03570357124020115 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 BD143874747 Kontrolni pregled dermatologa 10.10.2024. 03570357124020098 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
24.07.2024 PD134987445 Kontrolni pregled dermatologa 13.1.2025. 03570357125000111 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 MT155811392 Prvi pregled dermatologa 15.1.2025. 03570357125000107 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 RE160174707 Prvi pregled fizijatra 7.11.2024. 03570357124020049 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 DA134376899 Prvi pregled fizijatra 22.10.2024. 03570357124020009 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 PN134435991 Prvi pregled dermatologa 14.1.2025. 03570357125000104 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 BM124410737 Kontrolni pregled fizijatra 11.11.2024. 03570357124020037 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 BD110459146 Prvi pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124020006 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 BS110459131 Kontrolni pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124020007 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 BB134431490 Kontrolni pregled fizijatra 24.10.2024. 03570357124020030 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 BK112048945 Kontrolni pregled fizijatra 11.11.2024. 03570357124020038 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 BV132237439 Prvi pregled dermatologa 13.1.2025. 03570357125000102 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 PJ134987430 Kontrolni pregled dermatologa 2.9.2024. 03570357124020032 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 KN132246847 Prvi pregled fizijatra 7.11.2024. 03570357124020017 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 KN111212956 Prvi pregled fizijatra 13.11.2024. 03570357124020041 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 SA132535662 Kontrolni pregled fizijatra 3.9.2024. 03570357124020077 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 HI123386148 Prvi pregled dermatologa 14.1.2025. 03570357125000108 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 KM143763745 Kontrolni pregled fizijatra 14.11.2024. 03570357124020025 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 GA159455780 Prvi pregled fizijatra 23.10.2024. 03570357124020104 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 ČP152449843 Kontrolni pregled dermatologa 31.7.2024. 03570357124019998 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 KZ132218790 Prvi pregled fizijatra 7.11.2024. 03570357124020088 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 PB110400803 Prvi pregled dermatologa 14.1.2025. 03570357125000103 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 JD132276798 Prvi pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124020056 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 BM124798496 Kontrolni pregled dermatologa 17.1.2025. 03570357125000105 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 JM110428112 Kontrolni pregled fizijatra 24.10.2024. 03570357124020004 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 VB143796648 Prvi pregled reumatologa (Fizikalna medicina) 12.3.2025. 03570357125000106 0 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 ŠJ143856630 Kontrolni pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124020057 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 KD132256755 Kontrolni pregled fizijatra 5.11.2024. 03570357124020021 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 SI134385101 Kontrolni pregled fizijatra 8.10.2024. 03570357124020011 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 HL130141321 Kontrolni pregled dermatologa 8.8.2024. 03570357124020052 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
23.07.2024 BK132221057 Kontrolni pregled dermatologa 6.9.2024. 03570357124020040 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 LD134760188 Kontrolni pregled fizijatra 14.11.2024. 03570357124019929 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 ČD126142671 Prvi pregled fizijatra 6.11.2024. 03570357124019969 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 JŽ134368667 Kontrolni pregled fizijatra 23.10.2024. 03570357124019931 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 SV134415291 Kontrolni pregled fizijatra 6.9.2024. 03570357124019978 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 BN111164717 Prvi pregled fizijatra 25.10.2024. 03570357124019935 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 RM110434028 Kontrolni pregled fizijatra 24.9.2024. 03570357124019973 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 HF112032385 Prvi pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124019966 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 PM131929174 Prvi pregled fizijatra 30.9.2024. 03570357124019965 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 NN134350221 Kontrolni pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124019971 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 ČD126142671 Prvi pregled dermatologa 13.1.2025. 03570357125000099 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 RT132220716 Prvi pregled dermatologa 13.1.2025. 03570357125000098 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 KM122165344 Prvi pregled fizijatra 7.11.2024. 03570357124019944 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 SS111130680 Prvi pregled fizijatra 25.10.2024. 03570357124019962 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 PD154899507 Prvi pregled fizijatra 13.8.2024. 03570357124019960 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 PM112060037 Prvi pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124019974 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 AM132332646 Kontrolni pregled fizijatra 17.10.2024. 03570357124019955 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 PM144076269 Prvi pregled dermatologa 13.1.2025. 03570357125000101 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 DN111448324 Kontrolni pregled fizijatra 13.11.2024. 03570357124019941 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 FI132202722 Kontrolni pregled fizijatra 6.9.2024. 03570357124019938 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 BJ134391106 Prvi pregled fizijatra 22.10.2024. 03570357124019948 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 DM112164765 Kontrolni pregled dermatologa 2.9.2024. 03570357124019923 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 ŠL132254405 Prvi pregled dermatologa 13.8.2024. 03570357124019947 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 MZ132294847 Prvi pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124019970 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 JF134368652 Kontrolni pregled fizijatra 23.10.2024. 03570357124019930 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 RM261254591 Prvi pregled fizijatra 25.10.2024. 03570357124019980 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 LF132276181 Kontrolni pregled fizijatra 27.8.2024. 03570357124019967 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 TL132658475 Kontrolni pregled dermatologa 6.11.2024. 03570357124019983 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 NS157300752 Prvi pregled fizijatra 16.8.2024. 03570357124019959 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 BM132784377 Prvi pregled dermatologa 13.1.2025. 03570357125000097 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 RM157746258 Kontrolni pregled dermatologa 17.4.2025. 03570357125000096 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 PD159481224 Kontrolni pregled fizijatra 1.8.2024. 03570357124020014 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 SL132247934 Prvi pregled fizijatra 25.7.2024. 03570357124019932 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 FB156095190 Prvi pregled fizijatra 8.11.2024. 03570357124019963 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 ĐL105821236 Prvi pregled fizijatra 25.10.2024. 03570357124019949 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 KK110398969 Prvi pregled fizijatra 23.10.2024. 03570357124019924 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 MJ124803284 Kontrolni pregled dermatologa 7.4.2025. 03570357125000095 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 ŠA132288842 Prvi pregled dermatologa 21.10.2024. 03570357124019928 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 ŠS110430025 Prvi pregled dermatologa 13.1.2025. 03570357125000100 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 SS154291876 Kontrolni pregled dermatologa 14.8.2024. 03570357124019925 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 DV111135022 Kontrolni pregled fizijatra 29.7.2024. 03570357124019964 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 KB122165325 Kontrolni pregled fizijatra 7.11.2024. 03570357124019945 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
22.07.2024 RK132220928 Kontrolni pregled fizijatra 27.8.2024. 03570357124019975 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 GM262541255 Epikutani alergotest 11.11.2024. 03570357124019985 26 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 TB131375894 Kontrolni pregled fizijatra 18.10.2024. 03570357124019977 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 MK271535955 Kontrolni pregled dermatologa 6.9.2024. 03570357124019910 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 KV132265491 Kontrolni pregled fizijatra 25.9.2024. 03570357124019880 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 BŽ110458985 Prvi pregled dermatologa 9.1.2025. 03570357125000090 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 GV110440304 Kontrolni pregled fizijatra 14.8.2024. 03570357124019898 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 GA128200917 Kontrolni pregled fizijatra 18.10.2024. 03570357124020044 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 BA134445005 Kontrolni pregled dermatologa 3.10.2024. 03570357124019951 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 ŠN132312529 Kontrolni pregled fizijatra 28.10.2024. 03570357124019897 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 GV262350020 Kontrolni pregled dermatologa 6.9.2024. 03570357124019909 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 BI132664287 Kontrolni pregled dermatologa 3.10.2024. 03570357124020071 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 FO111458035 Kontrolni pregled fizijatra 18.10.2024. 03570357124020035 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 BB111617825 Kontrolni pregled fizijatra 4.10.2024. 03570357124020043 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 BM154693914 Prvi pregled dermatologa 9.1.2025. 03570357125000091 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 TK111466267 Kontrolni pregled dermatologa 15.11.2024. 03570357124019891 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 PG160856900 Kontrolni pregled fizijatra 3.9.2024. 03570357124019908 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 JA124550145 Kontrolni pregled fizijatra 4.10.2024. 03570357124019882 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 ŠN155236722 Kontrolni pregled fizijatra 18.9.2024. 03570357124019903 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 BA124382009 Kontrolni pregled dermatologa 13.8.2024. 03570357124019888 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 TK132254975 Kontrolni pregled fizijatra 4.10.2024. 03570357124020073 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 GM134695818 Prvi pregled dermatologa 14.1.2025. 03570357125000093 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 MG269312986 Kontrolni pregled dermatologa 13.8.2024. 03570357124019896 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 GL153068144 Kontrolni pregled fizijatra 7.11.2024. 03570357124019917 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 KM268509216 Kontrolni pregled dermatologa 6.9.2024. 03570357124019918 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 VK131855514 Kontrolni pregled fizijatra 24.10.2024. 03570357124019886 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 FJ111458016 Kontrolni pregled fizijatra 18.10.2024. 03570357124020036 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 PG132283108 Prvi pregled fizijatra 11.10.2024. 03570357124019920 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 ŽL155872750 Kontrolni pregled fizijatra 24.10.2024. 03570357124019890 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 VM132329504 Kontrolni pregled fizijatra 13.8.2024. 03570357124019893 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 ŠI134706677 Prvi pregled dermatologa 9.1.2025. 03570357125000089 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 PI121868812 Kontrolni pregled dermatologa 9.12.2024. 03570357124019902 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 BD111936411 Kontrolni pregled reumatologa (Fizikalna medicina) 6.11.2024. 03570357124019919 0 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
19.07.2024 ŠL134706732 Prvi pregled dermatologa 9.1.2025. 03570357125000092 875 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.07.2024 BI160863231 Kontrolni pregled fizijatra 23.10.2024. 03570357124019830 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.07.2024 RM132285049 Kontrolni pregled fizijatra 23.10.2024. 03570357124019861 1345 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.07.2024 PM126563608 Prvi pregled fizijatra 28.10.2024. 03570357124019818 885 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.07.2024 PL260964973 Kontrolni pregled dermatologa 5.12.2024. 03570357124020109 1074 24.7.2024. Omladinska 23a, Ivanić-Grad
18.07.2024 KS160198526