Koliko se mogu naručiti na pregled i terapiju preko uputnice HZZO-a?

Za pregled/pretragu naručiti se može:

  • osobno dolaskom u SB Naftalan (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
  • internetom, preko našeg obrasca za naručivanje (ovdje staviti link na obrazac) putem kojeg trebate priložiti skeniranu uputnicu i povijest bolesti
  • telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
  • kroz e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine
  • telefonom na broj 01/2834-534 radnim danom od 8 do 13 sati
  Česta pitanja