Etičko povjerenstvo - 2024.

Članovi Etičkog Povjerenstva su:

 • Lucija Tomić Babić, dr.med., - predsjednica Povjerenstva
 • Prim. Pero Vržogić, dr.med., - član
 • Prim. Gordana Krnjević Pezić, dr.med., - članica
 • Goran Maričić, dr.med., - član
 • Snježana Brući, mag.med.techn., - članica
 • Milica Birk, dipl.oec., - članica
 • Doc.dr.sc. human. Mile Marinčić, prof.struč.stud., - vanjski suradnik, član

Zamjenici članova su:

 • Dr. sc. Jakov Ivković, dr.med., - zamjenik predsjednice Povjerenstva
 • Zrinka Smrečki-Lisak, dr.med., - zamjenica člana
 • Tea Vukošić Paher, dipl.iur., - zamjenica člana
 • Dragan Grgić, - zamjenik člana
 • Hrvoje Šeremet, bacc.med.techn. - zamjenik člana
 • Alenka Novaković - zamjenica člana
 • Župnik vlč. Branko Koretić - zamjenik člana
  Rad stručnih tijela