Radničko vijeće - 2022.

ČLANOVI RADNIČKOG VIJEĆA:

  • Dragan Grgić - predsjednik
  • Vlatka Matić, dr.med., - članica
  • Ana Marija Dianić - članica
  Rad stručnih tijela