Kakve programe imate za oboljele od osteoporoze?

Za oboljele od osteoporoze imamo 14-dnevni program liječenja koji uključuje:

Medicinski program

 • prvi pregled liječnika specijaliste fizijatra
 • dnevna vizita liječnika specijalista
 • savjetovanje o prehrani
 • 24-satni medicinski nadzor
 • završni pregled liječnika specijaliste fizijatra
 • otpusno pismo

Terapije

 • individualna kineziterapija za osteoporozu 12X
 • aerobne vježbe ( trčanje, vožnja biciklom ili hodanje) 12X
 • hidrokineziterapija 12X
 • magnetoterapija 12X
 • elektroterapija 12x

Napomena

 • u cijenu programa nisu uključene kreme i lijekovi
 • terapija se provodi od ponedjeljka do subote, nedjelja je predviđena za odmor
  Česta pitanja