Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite - 2022.

  • Tea Vukošić Paher, dipl.iur. - predsjednica
  • Milica Birk, dipl.oec., - članica
  • Vlatka Matić, dr.med., - članica
  • Snježana Brući, mag.med.techn., - članica
  • Maja Baotić, bacc.physioth., - članica
  Rad stručnih tijela