Povjerenstvo za unutarnji nadzor - 2023.

  • Tea Vukošić Paher, dipl.iur., - predsjednica
  • Milica Birk, dipl.oec., - članica
  • Melita Bahlen Kramar, dr.med., - članica
  • Snježana Brući, mag.med.techn., - članica
  • Maja Baotić, bacc.physioth., - članica
  Rad stručnih tijela