Zagrebacka zupanija 001

Zahtjev za ostvarivanje bolničkog liječenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dobrovoljnih vatrogasaca i osoba oboljelih od psorijaze u Naftalanu na teret Zagrebačke županije

Zagrebačka županija financira bolničko liječenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata , dobrovoljnih vatrogasaca i osoba oboljelih od psorijaze u Naftalanu, specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, Omladinska 23 a, Ivanić-Grad.

Pravo na liječenje imaju stanovnici Zagrebačke županije, pod slijedećim uvjetima:

  • da je njihovo prebivalište na području Zagrebačke županije,
  • da posjeduju odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (mišljenje i nalaz doktora specijalista o potrebi bolničkog liječenja).

Usluga obuhvaća medicinsku rehabilitaciju hrvatskih branitelja i dobrovoljnih vatrogasaca u trajanju 10 dana, te liječenje psorijaze u trajanju 14 dana.

Na godišnjoj razini, Zagrebačka županija osigurava liječenje za ukupno 120 hrvatskih branitelja , za 21 dobrovoljnog vatrogasca te za 30 osoba oboljelih od psorijaze.

Zahtjev za liječenje podnosi se Specijalnoj bolnici Naftalan

Liječničko Povjerenstvo Specijalne bolnice Naftalan odlučuje o terminu liječenja, prema kriteriju težine oboljenja, uz davanje prednosti osobama koje u tijeku prethodne godine i ranije nisu koristile usluge liječenja.

Zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava u Proračunu Zagrebačke županije.

U svrhu što boljeg rasporeda i dodjele termina liječenja, pozivaju se zainteresirani da svoje zahtjeve dostave u Specijalnu bolnicu Naftalan do 01. lipnja tekuće godine.

  Novosti