Izjava o povjerljivosti

Ovom izjavom Specijalna bolnica Naftalan se obvezuje da će sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Sl. list EU L 119/1), čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka kojima raspolaže kao javnozdravstvena ustanova, a te iste osobne podatke koristit ćemo isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Svim osobnim podacima kojima SB Naftalan i njezini zaposlenici imaju pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama. Sukladno Općoj uredbu o zaštiti podataka obvezujemo se povjerljivost osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.

Svjesni smo da bilo kakvo neovlašteno raspolaganje osobnim podacima kojima imamo pravo pristupa u svojem radu predstavlja povredu radne obveze.

Službenica za zaštitu osobnih podataka
TEA VUKOŠIĆ PAHER dipl.iur.
e-mail: tea.vukosic@naftalan.hr
Tel: +385 (1) 2834 508
Fax: +385 (1) 2881 481

Prava ispitanika sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) ostvaruju se podnošenjem zahtjeva SB Naftalan.

Zahtjev za ostvarivanje prava može se podnijeti:

  • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev – osobni podaci“ na adresu: SB Naftalan, Omladinska 23a, 10310 Ivanić-Grad.
  • elektroničkom poštom na adresu: gdpr@naftalan.hr, s naslovom elektroničke pošte: „Zahtjev – osobni podaci“
  • na broj telefaksa: 01/ 2881 481, uz naznaku „Zahtjev – osobni podaci“
  Terms